Yhdistyksemme

Yhdistyksemme tarkoituksena on koota yhteen alueella toimivat laboratoriohoitajat/bioanalyytikot sekä bioanalyytikko-opiskelijat.